Vakantie

Back-up medewerkers en leidinggevenden.

Wie van uw mensen zijn deze zomer op hun vakantieadres gebeld omdat juist dat ene telefoonnummer niet te vinden was?
En dat ene sms-bericht, om te vragen naar de locatie van het bestand?

DBP turn my dialHerkenbaar?

Heeft u als bedrijf al eens getest of u back-up heeft als medewerkers langdurig afwezig zijn door vakantie, ziekte of vertrek?

Bij veel bedrijven is er een heldere organisatie en communicatie betreffende brandalarm, vluchtwegen en BHV.
Wat opvalt is dat er bij bedrijven weinig aandacht is voor back-up van cruciale medewerkers en leidinggevenden. Kennelijk realiseert men zich niet dat dit ook als calamiteit kan worden gezien!

Het is heel gewoon om van tijd tot tijd de bedrijfsontruiming te oefenen voor gevaren als brand en andere calamiteiten. Voor langdurige afwezigheid van cruciale medewerkers is weinig aandacht. Meestal is dit nauwelijks besproken, niet vastgelegd in procedures en nog nooit getest in de praktijk. Hier ontstaat een onnodig en te voorkomen bedrijfsrisico. Bedrijven hebben hierin wel een zorgplicht en voorzorgbeginsel.

Het voorhanden hebben van een vervangingsmatrix is een goed hulpmiddel om het afbreukrisico te verkleinen, maar dan moet dit wel gedragen en gecommuniceerd worden binnen de organisatie.

Overwegingen?

arrowVervangingsmatrix aanwezig: gecommuniceerd, gedragen en getest?
arrowWeet eenieder wat van hem verwacht wordt bij afwezigheid van collega’s?
arrowZijn er procedures en middelen beschikbaar om ook te kunnen werken bij afwezigheid?
arrowHeeft u ervaring en kennis ook persoonsonafhankelijk vastgelegd?
arrowTest of u ook daadwerkelijk bij alle noodzakelijke data kunt zoals contactgegevens, bestanden etc.

Overweeg een onafhankelijke risico-inventarisatie te laten uitvoeren zodat u weet wat uw huidige status is en waar verbeterpunten zijn zodat u ook voldoet aan uw zorgplicht en voorzorgbeginsel.

Geïnteresseerd? Contact Dutch Business Partners voor meer informatie.

Dutch Business Partners, partner in profit generating advice and successful business.